Skontaktuj się z nami

telefon 792880860

Edycja IV

home // Edycje Tour de KonstytucjaPL
Tour de Konstytucja Lublin
  • 21-06-2024
  • 17:00
  • Lublin, Plac Litewski

Lublin

przystanek
Debata

Ekologia – jak różne pokolenia mogą współpracować dla przyszłości?


Dotyczy artykułu Konstytucji

Art. 74. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Art. 86. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska.wolna
szkola
zapis
newsletter

Lista mailingowa

Zapisz się do naszej listy mailingowej..