Skontaktuj się z nami

telefon 792880860

Edycja IV

home // Edycje Tour de KonstytucjaPL
przystanek Tour de konstytucja Katowice
  • 18-08-2024
  • 16:00
  • Katowice, Rynek

Katowice

przystanek
Debata

Godność człowieka – wartość absolutna czy zmienna w czasie?


Dotyczy artykułu Konstytucji

Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.wolna
szkola
zapis
newsletter

Lista mailingowa

Zapisz się do naszej listy mailingowej..