Skontaktuj się z nami

telefon 792880860

Edycja IV

home // Edycje Tour de KonstytucjaPL
Tour de Konstytucja Lubin
  • 29-06-2024
  • 12:00
  • Lubin, Rynek

Lubin

przystanek
Debata

Decentralizacja władzy – wspólne wyzwania dla młodych i starszych


Dotyczy artykułu Konstytucji

Art. 15. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. Art. 16 Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.wolna
szkola
zapis
newsletter

Lista mailingowa

Zapisz się do naszej listy mailingowej..